Intäkterna fortsätter växa för Putsa Sweden AB

Årsredovisningen är nu offentlig. Omsättningen i företaget är cirka 23 miljoner kronor, en ökning med 14 procent. Rörelseresultatet minskar däremot med omkring 500 000 kronor till ungefär 350 000 kronor (1,5%).

Redan kund? Logga in här