Kommunal verksamhet kan komma att säga upp personal

Regeringen har fattat beslut om att Sverige ska ta emot betydligt färre kvotflyktingar. För Alingsås del kan det betyda att anställda på integrationsenheten tvingas gå.
– Vi måste titta på hur detta påverkar oss, säger Paolo Marini, tf verksamhetschef för integration och arbetsmarknad.

Redan kund? Logga in här