Lista: Så gör du för att undvika faror till sjöss

Motorstopp, grundstötningar och hårt väder. Mycket oväntat kan inträffa ute till sjöss. För Sjöfartsverket är det vardag under sommaren att bistå med sjöräddning för fritidsbåtar.
Här är några tips från myndigheten om hur olyckor kan undvikas.