Med vindens kraft i Rödene – vindkraftsparken färdig i höst

Vindkraft på G i Rödene. Trots en dimmig morgon, klarnade vädret upp på eftermiddagen. AT fick därmed chansen att se den stora vindkraftsparken som byggs på Rödeneplatån. Tre av tretton torn är på plats, och för ögat är samtliga färdiga i maj. I höst väntas driften vara i full blås med en kapacitet som motsvarar 40 000 hushåll.