Multisjuk patient utsattes för allvarlig vårdskada på äldreboende

En allvarlig vårdskada har rapporterats in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I anmälan framgår att patienten, bosatt på en av Alingsås kommuns äldreboenden, har medicinerats felaktigt, att personalen saknat kompetens och patientens behov inte har mötts.

Redan kund?Logga in här