Oppositionens skuggbudget – vill frigöra fler miljoner till välfärden

Alliansbudgeten är ”helt okej” tycker oppositionsledaren Simon Waern (S). Men det går att frigöra fler miljoner till välfärden menar partiet, något man vill visa på i sin egen skuggbudget.
– Genom besparingskrav mot kommunledningskontoret frigör vi 6 miljoner extra som går att lägga på något som är mer meningsfullt, säger Waern.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

LÄS MER:Filipsson (M) om budgeten: Fokus på kärnverksamhet

På det stora hela är Socialdemokraterna nöjda med det förslag som tagits fram under den gemensamma budgetberedningen, ett förslag som i ekonomiskt hänseende också liknar den budget som alliansen nyligen la på bordet.

– En avgörande del som vi varit väldigt noga med i överläggningarna är full kompensation för nämnderna kommande år, vilket återfinns i både vårt och alliansens förslag. Det innebär sammantaget över 90 miljoner mer till välfärden bara nästa år, säger kommunalråd Simon Waern (S).

Men det går att frigöra fler miljoner genom omprioriteringar, något partiet också vill tydliggöra med tre konkreta exempel i sitt egna budgetförslag.

– Genom besparingskrav mot kommunledningskontoret frigör vi 6 miljoner extra som går att lägga på något som är mer meningsfullt, säger Waern.

Välfärden i fokus

Det handlar om 2,5 miljoner kronor till socialnämnden för att bygga upp en permanent föräldrastödsverksamhet, 2,5 miljoner kronor till arbetsmarknadsenheten i syfte att öka sysselsättningen i kommunen. Slutligen vill man lägga 1 miljon kronor på att utöka busstrafiken från Sollebrunn och Ingared in till Alingsås centrum.

– Fokus i vår budget ligger på att stärka välfärden, skapa mer meningsfull verksamhet och öka vår rådighet över kommunens utveckling. De tre satsningar vi föreslår är inte enorma men möjliggörs alla genom omfördelning. Vi vill visa på vikten av att våga prioritera, säger Waern.

Och trots att oppositionen är relativt vänligt inställda till alliansens budgetförslag, riktas kritik mot ledningens bristande styrning.

– Vi måste säkerställa att skattepengarna alltid går dit de verkligen gör nytta. Så är inte fallet idag. Vår budget pekar ut en ny riktning, med en rad konkreta åtgärder för att åstadkomma just det. Vår styrning är på alla fronter mer ambitiös än alliansens, säger Waern och fortsätter:

– Vi har de senaste decennierna sett en utveckling både i Sverige och Alingsås som går åt fel håll med en överdriven marknadsvurm, en avsaknad av helhetstänk och prioriteringsvilja. Vår slutsats är att kommunen då försvagas och blir sämre rustad att tackla de samhällsproblem vi har framför oss. Mycket har gjorts de senaste åren för att vända utvecklingen, men mer behöver göras.

Ser du inte någon risk med att lägga ett budgetförslag som är ganska likt era politiska motståndares?

– Nej, jag ser ingen risk med det utan jag ser det som att vi påverkar den politiska ledningen. Vår ständiga målsättning är att få igenom så mycket av vår politik som möjligt, även om vi befinner oss i opposition, säger Waern.

Budgetförslag i urval

2,5 miljoner kronor till socialnämnden för en permanent föräldrastödverksamhet.

2,5 miljoner kronor till arbetsmarknadsenheten för ökade arbetsmarknadsinsatser.

1 miljon kronor till samhällsbyggnadsnämnden för att utöka kollektivtrafiken mellan landsbygdstätorterna Ingared och Sollebrunn till Alingsås.

ANNONS