Politisk strid kring TB-gruppens nya bostadshus i centrum

Centrumhuset, där butiken Centrum Manufaktur tidigare låg, är i för dåligt skick för att restaurera. I stället vill TB-gruppen som äger fastigheten nu riva huset för att bygga ett nytt bostadshus i gammal stil. Förvaltningens förslag, att inte tillåta mer än två våningar, har nu skapat politisk debatt.
– Räddhågset, klåfingrigt och kontraproduktivt, tycker Jens Christian Berlin (L), men får mothugg av Simon Waern (S).