Så kommer nya Nolhalla ishall utsmyckas

Konstnären Peter Johanssons verk ”Holiday on Ice”, en skulptural gestaltning i två delar, blir den permanenta konstgestaltningen i den nya ishallen.