Skolor i Alingsås granskas av Skolinspektionen

Elever med hög frånvaro som får för lite undervisningsstöd – det är brister som två av Alingsås skolor måste rätta till efter beslut från Skolinspektionen. Samtidigt är ytterligare tre ärenden som rör liknande problem under utredning.
– Så länge det finns någon som inte har fått det den har rätt att få, behöver vi förbättra vår verksamhet, säger Sara Dahlin, verksamhetschef på barn- och ungdomsförvaltningen.