Tioårsjubileum för lastbilsträffen på Tånga Hed

I år anordnades lastbilsträffen, Tånga Trophy, för tionde året på Tånga Hed i Vårgårda. Besökarna möttes av finputsade lastbilar och svängig musik.
– Här kan du ju träffa alla go’a kollegor som du annars bara hör över radion, säger en av arrangörerna.