Träd över vägen påverkar trafiken på väg 2040

Trafiken påverkas av nerfallna träd på väg 2040 mellan Öv Jordala och St Mellby i båda riktningarna, enligt Trafikverket. Trafikverket uppger att personal är på väg till platsen.