Trafiken påverkas av stillastående fordon på E20 — stopp i ett körfält

Trafiken påverkas av ett stillastående fordon på E20 mellan Sveaplan Alingsås och Hedvigsberg i riktning mot Göteborg, uppger Trafikverket.