Trafiken påverkas av stillastående lastbil på E20 — ett körfält blockerat

Det är problem i trafiken i riktning mot Laxå på E20 mellan Kristineholm och trafikplats Bälinge. Orsaken är en lastbil som står stilla, uppger Trafikverket.