Varning för älg på vägen på väg 1753

Trafiken påverkas av att en älg rör sig på eller i närheten av vägbanan på väg 1753 mellan Stockagärde och Edsås i båda riktningarna, enligt Trafikverket.