Brister i arbetet mot kränkande behandling på Östlyckeskolan

Efter uppgifter om eventuella missförhållanden på Östlyckeskolan gjorde Skolinspektionen tidigare i år en tillsyn på skolan. Flera brister uppdagades och skolan har nu till september på sig att vidta åtgärder.
– Jag tycker att det är bra när Skolinspektionen tittar på vår verksamhet. Det är en hjälp för att vi ska bli bättre, säger skolans rektor Peter Dawidson.