Ökade byggkostnader kan få konsekvenser på hyrorna

Byggpriserna för flerbostadshus har stigit med 7 procent det senaste året enligt SCB. Enligt byggherrar som Alingsåshem och Herbo stämmer SCB:s siffror överens med deras bild av situationen. Dock kan de långa ledtiderna för projekten hjälpa till för att parera den svajande materialmarknaden.
– Det finns en risk att visst underhåll måste skjutas på framtiden om kostnaderna fortsätter öka, säger Herbos VD Christer Johansson.