Olagligt boende stoppas – arbetare riskerade brännas inne

En företagare i Herrljunga gjorde om sin gård till vandrarhem. Den otillåtna verksamheten uppdagades när ladugården började brinna. Ändå har boende fortsatt varit inkvarterade i brandfarliga lokaler. Nu stoppar kommunen verksamheten – omedelbart.
– Det är ju förenat med livsfara om brandskyddet inte lever upp till kraven, säger räddningschef Tomas Svantesson.

Redan kund? Logga in här