Stor enkät i Herrljunga visar: Så utsatta är tjejer för sexuellt våld

När Herrljunga kommun ställde enkätfrågor om sexuellt våld till gymnasieelever svarade 18 procent av tjejerna att de tvingats till sex någon gång de senaste 12 månaderna.
– Det är bedrövande, unga har rätt att leva utan våld, säger Johanna Linnaro, projektledare för ”En kommun fri från våld”.