Träd över vägen påverkar trafiken på väg 183

Nerfallna träd påverkar trafiken i båda riktningarna på väg 183 mellan S Björke kyrka och Björkedal, enligt Trafikverket.