Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt AT
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Gatuingenjör Daniel Miglavs, miljöstrateg Fredrik Bergman och Pia Gröndahl och Johan Gustafsson på gata- och parkförvaltningen arbetar med ett miljöprojekt som syftar till att skapa ökad biologisk mångfald i Vårgårdas parker.  Bild: Philip Mauritzson
Gatuingenjör Daniel Miglavs, miljöstrateg Fredrik Bergman och Pia Gröndahl och Johan Gustafsson på gata- och parkförvaltningen arbetar med ett miljöprojekt som syftar till att skapa ökad biologisk mångfald i Vårgårdas parker. Bild: Philip Mauritzson

Ett steg för ökad biologisk mångfald i Vårgårda

300 fågelholkar, flera insektshotell och planer på att låta parker bli ängsmark. Med små medel tänker nu Vårgårda stort om ökad biologisk mångfald.
– Det är lite biologisk öken här i dag. Nu ska vi omvandla det, säger miljöstrateg Fredrik Bergman.

LÄS MER: Proteststorm mot byggplanerna på Hallaberget

Vårgårda kommun sköter om många grönytor men nu vill kommunen göra vad den kan för att skapa mer natur i parkerna.

– Syftet med åtgärderna är att skapa en mer varierad park med ett mer varierat växt- och djurliv. Parken kommer samtidigt att både bli vackrare att se på och vistas i ,säger kommunens miljöstrateg Fredrik Bergman.

Under 2020 kommer flera naturvårdsåtgärder att genomföras i björkparken längs Allégatan. Här kommer fågelholkar och insektshotell sättas upp, på delar av gräsmattan kommer gräs och blommor att få växa upp samt lökväxter som krokus och scilla kommer planteras i höst.

– Det är lite biologisk öken här i dag. Nu ska vi omvandla det och skapa en helt annan varierad miljö här, säger Fredrik Bergman.

Åtgärderna gynnar många arter då de innebär fler boplatser och mer mat för både fåglar och pollinerande insekter som bin, humlor och fjärilar. Fler liknande insatser kommer under året att genomföras i andra parker och på en del av de gräsytor som kommunen sköter.

– Om vi släpper upp gräset i mitten kan man tänka sig att klippa gångar som man kan promenera på, säger gatuingenjör Daniel Miglavs.

I kommunens miljöstrategi som antogs av kommunfullmäktige 2015 anges det att Vårgårda ska arbeta för att tätortsnära natur vårdas med syfte att värna den biologiska mångfalden, samt att medverka i olika projekt som främjar ett rikt växt- och djurliv.

LÄS MER: "Bygg inte bort Vårgårdas grönområden!"

Även om den biologiska uppsida kan bli betydande så är det är inget jättelikt projekt ekonomiskt. 150 000 kronor är avsatta i gata/parks budget för 2020. De 300 fågelholkarna som nu finns i lager att sättas upp har tillverkas av brukare på kommunens daglig verksamhet. Kommunen räknar också kunna spara en del pengar på grönytor som inte behöver klippas.

– Arbetet är tänkt att bli långsiktigt och ska således fortsätta under kommande år. Vi hoppas på sikt också få med oss även andra aktörer i arbetet med att genomföra åtgärder som gynnar till exempel pollinerande insekter. Det kan vara andra markägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, ideella föreningar och villaägare, säger Fredrik Bergman.

Insektshotell är populära för pollinerande arter som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor.
Insektshotell är populära för pollinerande arter som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor.
Vårgårda kommun har 300 fågelholkar som ska sättas upp för att bidra till ökat fågelliv.
Vårgårda kommun har 300 fågelholkar som ska sättas upp för att bidra till ökat fågelliv.

LÄS MER: Cyklar samlas in i Vårgårda