Efter protest: Hemtjänsten ska få bättre arbetsmiljö

I mars demonstrerades det utanför kommunhuset. Nu har en ”förbättringsresa” startats för hemtjänstpersonalens arbetsmiljö.
– Vi har haft en del händelser i Vårgårda och sett ett behov att göra en förändring till det bättre, säger Carina Bergman, tillförordnad verksamhetschef vård och omsorg.