Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Katrin Niklasson
Bild: Katrin Niklasson

Häst på Övre Nygård smittad av ekvint corona

En häst på Övre Nygård har testats positivt för ekvint coronavirus.
– Vi är nu isolerade så att ingen häst kommer in eller lämnar anläggningen under de kommande fyra veckorna, säger Carita Wikström-Zetterström, verksamhetschef hos Alingsås Ryttarsällskap.

Coronavirus för hästar, ett så kallat ekvint coronavirus, är ett relativt ovanligt fenomen men som nu alltså drabbat en häst på Övre Nygård. Det handlar inte om COVID-19 som drabbat samhället då ekvint corona inte är smittsamt för människor.

– De andra hästarna i stallet är inte påverkade, men ekvint corona är inte helt lätt att upptäcka. Hästar kan ha febertoppar en kväll, ha lite ont i magen eller vara lösa i magen av många olika anledningar. I just det här fallet hade hästen feber i flera dagar så vi åkte in med honom till Skara Djursjukhus, berättar Carita Wikström-Zetterström för AT.

– Det tog lite tid innan vi fick provsvaren då djurlabben även testar för mänskligt coronavirus just nu. Men till slut kom beskedet. Det är första gången i mitt liv där jag jobbat med hästar som jag har haft ett sådant fall, fortsätter hon.

Hästen är nu isolerad och i övrigt ingår Övre Nygård i självisoleringen vilket innebär att inga hästar får komma till stallet, och inga får heller lämna.

– Den här hästen har fått det av någon annan i vårt stall, då det handlar om en häst som är på anläggningen hela tiden och aldrig är ute och tävlar. Men ingen annan häst har visat symptom. Efter 25 dagar är det inte smittsamt längre så får vi ingen häst med feber under den tiden är vi smittfria, förklarar Wikström-Zetterström.

Coronasmittan innebär också negativa effekter på tävlingar och i förlängningen ekonomin för Alingsås RS.

– Vi har redan en tävling i helgen som vi fått ställa in på grund av direktiv från förbundet kring den mänskliga coronan. Men under isoleringen är det ytterligare två tävlingar som vi tvingas ställa in.

Blir det en stor ekonomisk smäll för er?

– Det blir det tyvärr. Beskedet om den coronasmittade hästen kom först igår (tisdag) så vi har inte hunnit räkna på exakta siffror än, men tre inställda tävlingar är jobbigt. Men vi tröstar oss med att det är tidigt på säsongen än och att vi får köra järnet i höst istället.

Carita Wikström-Zetterström påpekar slutligen att det ekvina coronaviruset inte påverkar den dagliga verksamheten.

– Ridverksamheten fortgår som vanligt och alla hästar på anläggningen är friska. Vi tar tempen på dom dagligen. Det här påverkar inte att människor får befinna sig på anläggningen och vi jobbade redan innan allt detta med strikta rutiner kring hygien, just för smittorisken.

EKVINT CORONAVIRUS

Det är inte känt hur vanligt förekommande ekvint coronavirus är bland hästar i Sverige. Det är först på senare år som det har funnits möjlighet att analysera för viruset. I Sverige har sjukdomsutbrott främst förekommit under vintern och litteraturen anges att flest positiva fall sett under oktober till april i USA.

I äldre litteratur talades mest om att viruset framkallade sjukdom hos föl och hästar med nedsatt immunförsvar. Från år 2000 och framåt har utbrott hos friska vuxna hästar rapporterats från flera håll i världen, oftast mellan december till maj på norra halvklotet.

Hästens coronavirus ger vanligtvis ospecifika symtom som trötthet och nedsatt eller upphörd aptit, och ofta, men inte alltid, feber upp till 41 grader. Mild eller måttlig kolik och/eller förändringar i träckens konsistens, både lös avföring och förstoppning, har beskrivits hos upp till ¼ av insjuknade hästar. Ofta har det då börjat med feber och upphörd aptit. Blodbilden visar i regel leukopeni (lågt antal vita blodkroppar) och ofta hypoalbuminemi (låg koncentration av albumin i blodet) under upp till en vecka. En del har stavkärniga neutrofiler och monocytos.

Ofta blir flera hästar sjuka i samma besättning. Om flera hästar visat trötthet, upphörd aptit med eller utan kolik, och med eller utan feber under en period bör coronavirus utredas. Andelen hästar som insjuknar i ett utbrott (morbiditeten) har rapporterats till 10–83%. Många hästar kan genomgå utbrottet utan att visa symptom trots att de utsöndrar virus i träcken. Inkubationstiden är kort, 48-72 timmar.

Oftast läker infektionen av sig själv efter en till sju dagar. Ibland kan hästen drabbas av en sekundär infektion genom att bakterier från tarmfloran ”läcker” från tarmen. Det kan leda till en allvarligare sjukdomsbild och i sällsynta fall dödsfall, med septikemi (bakterier i blodet), endotoxinemi (bakteriegifter i blodet), uttorkning, och i vissa fall hyper-ammoniumemi-associerad encefalopati.

Allvarliga fall med neurologisk påverkan (encefalopati) kan ge symptom som vinglighet, cirkelrörelser, huvudpressande, nedsatt proprioception, nystagmus, kramper och akut liggande häst, på grund av leverpåverkan och höga halter ammonium i blodet.

Ekvint coronavirus-1 (ECoV) är ett höljeförsett beta-coronavirus som hör till en stor grupp av RNA-virus som kan orsaka både luftvägs- och tarmsjukdom hos olika arter av djur. Det finns olika slags coronavirus både hos människa och flera andra djurslag, och de är vanligen artspecifika (infekterar bara ett visst djurslag). Beta-coronaviruset som infekterar nötkreatur kan exempelvis orsaka både luftvägs- och magtarmsjukdom, drabbar djuren framförallt under den kalla årstiden, och kallas ofta vinterdysenteri.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt