Hur kan Alingsås kommun låta vissa tomtägare slippa betala planavgift på närmare hundra tusen kronor medan andra fått betala? Det undrar signaturen ”Tomtägare på Smedvägen”.
Hur kan Alingsås kommun låta vissa tomtägare slippa betala planavgift på närmare hundra tusen kronor medan andra fått betala? Det undrar signaturen ”Tomtägare på Smedvägen”. Bild: Jenny Förander

Alla behandlas inte lika av Alingsås kommun

Hur ser förvaltningschef Fredrik Linusson egentligen på att man har behandlat tomtägare på så olika sätt. Varför behandlas inte alla lika?

ANNONS

Varför vägrar kommunen att ta sitt ansvar för hur man har låtit vissa tomtägare slippa betala planavgift på närmare hundra tusen kronor medan andra har fått betala? Varför tar ni inte ert ansvar och behandlar alla tomtägare på lika? Jag förstår inte hur man kan rättfärdiga denna behandling av familjer som har valt att bygga hus i Alingsås kommun och etablera sig här som skattebetalare.

Detaljplanen togs fram 1992 och det är ju praxis att man betalar planavgift solidariskt när man bygger, men Alingsås kommun har ju låtit minst tre husägare undslippa vara med och betala medan man kräver av de som nu bygger att de ska betala.

ANNONS

Min syn på Alingsås kommun och dess företrädare har fått sig en rejäl törn och det håller tyvärr inte att Linusson påstår att man har utrett huruvida det är betalt sedan tidigare eller ej. Man bör givetvis göra om och göra rätt och behandla samtliga tomtägare på likvärdigt sätt.

Ni har gjort fel oavsett hur man än vrider och vänder på det och att skylla på f.d. ordförande Karlsson håller ej, då ni lät andra tomtägare undslippa betala denna avgift innan ens Karlsson fanns med i Alingsåspolitiken.

Tomtägare på Smedvägen

ANNONS