Ändra vårt defensiva rättssystem

En stor del av motionerna till vår Moderata förbundsstämma behandlade olika sidor av vårt rättssystem. De pekade på brister och svagheter som det finns all anledning att åtgärda.

ANNONS

Den senaste(?) händelsen med barn som blir beskjutna belyser orimligheten i vårt nuvarande system.

Vår egen Ulf Kristersson är tydlig i sina krav på åtgärder både inom lagstiftning och inom andra samhällets funktioner som tillsammans skapar ett tryggt samhälle. Man ska inte behöva vara rädd för att röra sig i sitt närområde vare sig natt eller dag.

Jag vill föra frågan ett steg tillbaka, till 1986. Brottsbalken som vårt rättssystem har att förhålla sig till, tingsrätter, hovrätter och högsta domstolen är bundna av skrivningar i Brottsbalken, beslutad 1986 som anger hur straffpåföljderna skall utmätas och utformas.

Domstolarna är bakbundna av en vänsterradikal reform i brottsbalken från 1989. Den innebär att fängelsestraff till varje pris ska undvikas. Det skriver professor Bo Wennström, professor i straffrätt.

ANNONS

Inget annat land i världen har den form av defensiva straffrätt som Sverige har. Syftet med reformen var att avsevärt minska användningen av fängelsestraff. Med defensiv straffrätt menas att ingripa så lite som möjligt. En följd som 1989 års reform har fått är den strid som på senare tid uppstått mellan politik och juridik om straffen. De flesta politiska partier vill idag ha en aktiv, offensiv, kriminalpolitik.

Varför läggs det då inga förslag om att på allvar förändra vår lagstiftning? Jag inser, det är ingen quick fix, det tar år av utredande och man väcker starka krafter i vissa grupper och partier som vill hålla fast vid den defensiva straffrätten. Men vi har kommit till en punkt då vi inte längre enbart kan hantera dagens frågor, vi måste ändra de viktiga delarna i Brottsbalken och ge oss en offensiv straffrätt för att möta en allt våldsammare samhällsstruktur. Ändra de avgörande skrivningarna som nu förhindrar mera långtgående straffutmätning och begränsningar.

Konsekvensen av nuvarande lagstiftning har blivit ett system där fängelse är undantaget och det krävs en hel del för att kvalificera sig för ett fängelsestraff.

Skillnaden mellan Sverige och andra länder blev väldigt tydlig i denna del med det uppmärksammade fallet i Danmark för en kort tid sedan när några gängkriminella från Järvaområdet i Stockholm dömdes till långa fängelsestraff för mord med gängkoppling. Danmark har en offensiv straffrätt.

Ingamaj Wallertz Olsson, ordf. Moderaterna i Vårgårda

ANNONS