Ungdomar ska ha inflytande i Arena Elva och samhället. Ta inte beslut bakom stängda dörrar och inget toppstyre och ingen tystnadskultur, tycker insändarskribenten ”Medborgarrättskämpe och bekymrad ungdom”.
Ungdomar ska ha inflytande i Arena Elva och samhället. Ta inte beslut bakom stängda dörrar och inget toppstyre och ingen tystnadskultur, tycker insändarskribenten ”Medborgarrättskämpe och bekymrad ungdom”. Bild: Mikael Svensson

Är det demokrati i Alingsås?

Om inte Alingsåsare kan ändra på kommunen, så kan knappast organisationer som jobbar med ungdomspolitik och demokrati göra det!

ANNONS
|

En anställd byggde grunden till ett mer jämställt och modernt Arena Elva, från att vara ett ställe där man bara hänger till ett ställe där ungdomar började producera meningsfulla aktiviteter som haft en positiv påverkan på samhället idag.

Ungdomar lärde sig ledarskap, gemenskap, tålamod och fick förutsättningar för att kunna komma ut i livet, det ville tydligen inte kommunen så man tog bort den anställde med mest erfarenhet och kunskap kring ett vetenskapligt beprövat sätt att bedriva ungdomsarbete.

Tänk dig ett skepp som håller på och sjunka, sen anställer man en person som ska bygga om skeppet till nytt skick och när han har redan byggt grunden så ska han sluta eftersom man vill att den ska sjunka igen.

ANNONS

Arena Elva hjälper till att förebygga kriminalitet bland ungdomar och främjar kultur, kultur som hjälper samhället växa i liv och glädje. Mötesplatsen för ungdomar har rykte om sig att det främjar kriminalitet och drogmissbruk, men rykten behöver inte vara sanna.

Det krävs mer än en demokrati-workshop för att kunna jämna ut marken. I kommunledningen räcker det med ett rykte för att panikartat klampa in och detaljstyra verksamhet.

“Regeringens proposition 2013/14:191 Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande så står det att unga bör betraktas som mångfald individer, ha möjlighet att vara delaktiga och inflytande även förutsättningar för fritidsverksamhet”.

De första stegen börjar med att personalen i Arena Elva behöver mer inflytande med ungdomsarbete, människor som har jobbat med ungdomar under lång tid. Alla ungdomar ska ha rätt till inflytande i Arena Elva och samhället, titta inte ner på oss vi är snart vuxna! Ta inte beslut bakom stängda dörrar, inget topp - detaljstyre och tystnadskultur. “ Non ducor, duco “

Medborgarrättskämpe och bekymrad ungdom

ANNONS