Besparingar i äldreomsorgen ger sämre vårdsäkerhet och arbetsmiljö

Coronakommissionen visar tydligt på att besparingarna inom äldreomsorgen inneburit stora försämringar gällande livskvalité, vårdsäkerhet och arbetsmiljö.

ANNONS

Men för högerstyret i Alingsås är det som att Corona-pandemin och välfärdskrisen inte existerar. Deras politik förändras inte och stålbadet för äldreomsorgen ska fortsätta, trots enorma underskott och fara för personal och vårdtagare. Fokus handlar om ”budget i balans”, en budget med noll hänsyn till verklighetens behov och vardag.

Tänk om fokus istället låg på att satsa på att erbjuda livskvalité, bra arbetsmiljö och löner och där man satsar på utveckling och forskning. I dag används bara tekniska vinningar om de har en möjlighet att spara in på personal. Då hade medarbetare, vårdtagare och anhöriga fått ett betydligt bättre liv och tillvaro.

ANNONS

Verkligheten ser annorlunda ut i Alingsås med Alliansens nedskärningspolitik. Fokus ligger på: besparingar och att ställa orimliga krav på personalen i relation till resurser och tid.

Er politik och styrning fungerar inte! Varför? För era budgetar och ekonomiska ramar berör människor som arbetar med människor. Människor som är levande varelser med behov. Vi är inga siffror i en dator eller robotar.

Vad sägs om dessa tuffa prioriteringar istället?

* Max 5 vårdtagare i snitt per hemtjänstpersonalen.

* Öka bemanningen för att minska belastningen och sjukskrivningarna.

* Sträva efter en arbetsmiljö där tid ges för att vara sociala med vårdtagare och hjälpa de efter behov.

* Utforma verksamheterna efter vårdtagarnas behov, inte efter politikernas ideologiskt utformade budgetar.

* Låt personal och vårdtagare delta i beslut om schema och verksamheten. Det är riktig valfrihet som ger individen frihet.

Alingsås kan och borde erbjuda landets bästa äldreomsorg och hemsjukvård. En omöjlighet under Moderaternas med vänners styre i Alingsås. Istället kommer de fortsätta samla pengar på hög för att värna om det heliga överskottet istället för välfärden. Det är ohållbart!

Marcus Wallin, vice ordförande (V) och personlig assistent

Per-Anders Nordström medlem (V), sjuksköterska

ANNONS