Marcus Wallin, Vänsterpartiet i Alingsås.
Marcus Wallin, Vänsterpartiet i Alingsås. Bild: Totte Vesterlund

Dags att låta välfärdens behov styra budgeten

Under Daniel Filipssons (M) styre låter vi välfärden svälta för att lägga 1,2 miljarder kronor på hög, skriver Marcus Wallin (V).

ANNONS

Vi har en avgrundsdjup välfärdskris inom nästan samtliga verksamheter i kommunen. Inom förskolan ökar storleken på barngrupperna, personalen skriker efter fler kollegor och arbetsmiljön inom förskolan är skadlig både för barnen och pedagogerna. Inom äldreomsorgen larmar personal om ohälsosam arbetsmiljö och patientsäkerheten hotas som en följd av högerstyrets medvetna nedskärningspolitik. Inom LSS pratas det mer om ekonomisk hushållning än om människovärde, en "budget i balans" är viktigare än att värna om människovärdet eller arbetarnas välmående. Vi har en grundskola där lärarna blir utbrända av höga krav, men helt utan resurser för att uppfylla kraven. Elever förvägras det stöd och utbildning som de har rätt till eftersom budgeten inte tillåter att verksamheternas faktiska behov ska få styra.

ANNONS

Sjukskrivningstalen är fortsatt höga inom kommunen och ökar dessutom som ett resultat av den politiska ledningens nedskärningspolitik. Särskilt hård drabbas välfärdsarbetande kvinnor som har högst sjukskrivningstal.

Men det är ju tuffa ekonomiska tider, vi måste hushålla med kommunens skattemedel säger kommunens politiska ledning. Det finns helt enkelt inte mer pengar att lägga på förskolan, skolan eller äldreomsorgen är budskapet från rådhuset.

Men vet ni vad? Det är en lögn.

För det totala överskottet för Alingsås kommunkoncern för åren 2016 – 2022 är 1,23 miljarder kronor. Det blir i snitt 176 miljoner kronor per år i överskott de senaste 7 åren.

Det här är skattepengar och bidragsintäkter som vi skulle kunna lagt på att minska barngrupperna inom förskolan, öka bemanningen inom grundskolan, stärka socialtjänsten, förbättra arbetsmiljön- och schemaläggningen inom äldreomsorgen. Men nej, under Daniel Filipssons (M) styre låter vi välfärden svälta för att lägga 1,2 miljarder kronor på hög.

För det är inte naturlagar som har skapat välfärdskrisen. Det är medvetna politiska beslut där högern har valt att minska på resurserna till välfärden. Det är en politik som Vänsterpartiet gör allt för att bekämpa. Vi vägrar att acceptera högerstyrets nedskärningspolitik i Alingsås och det är därför vi år efter år lägger en kommunal budget som satsar mer på välfärden än alla andra partier i kommunfullmäktige.

För politik handlar om vad man gör i handling, inte vilka fina ord man yttrar. Välfärden förtjänar mer än applåder och tomma ord. Välfärden förtjänar ett annat politiskt styre. Det är dags att låta välfärdens behov styra budgeten, budgeten ska inte styra över behoven!

Marcus Wallin, kommunfullmäktigeledamot Vänsterpartiet

LÄS MER:V: "Kommunanställda kommer tvingas agera angivare"

LÄS MER:V byter gruppledare – hon tar över efter Lindberg

LÄS MER:Kommunal: Vi är många som fått nog

ANNONS