Magnus Elsing, Förhandlingschef, Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg och Linda Borg, Ordförande, Hyresgästföreningen MittVäst.
Magnus Elsing, Förhandlingschef, Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg och Linda Borg, Ordförande, Hyresgästföreningen MittVäst. Bild: Pressbild

Debatt: Beklagligt att årets hyresförhandlingar avgörs av skiljeman

Nu står det klart att Fastighetsägarna i Alingsås, liksom i många andra kommuner runtom i landet, väljer att avbryta förhandlingarna med Hyresgästföreningen och i stället låta en skiljeman utsedd av Hyresnämnden avgöra årets hyreshöjning. Från Hyresgästföreningens sida beklagar vi detta. Vi är övertygade om att parterna också i år skulle kunna komma överens i förhandlingarna, skriver debattörerna.

ANNONS

För att en lösning ska kunna hittas måste båda parter vara intresserade av att nå en överenskommelse som tar hänsyn till både hyresvärdarnas och hyresgästernas situation. Det pågår ett försök att utmåla Hyresgästföreningen som ansvarig för att förhandlingarna inte kan slutföras. Inget kunde vara mer fel. Det är Fastighetsägarnas agerande som har skapat dagens situation.

För de stora hyresvärdarna har den ekonomiska utvecklingen under det senaste decenniet varit en mycket god affär. Samtidigt har vi förståelse för att mindre hyresvärdar kan vara i en utsatt situation, inte minst på grund av de stigande räntorna. Vi önskar att det fanns samma förståelse för hyresgästernas situation från Fastighetsägarnas sida. Hyresgästerna i Alingsås har drabbats hårt av stigande levnadsomkostnader och för hyresgästkollektivet är det under 2024 inte tal om kostnadstäckning i form av löneökningar. I trepartsöverenskommelsen om ett gemensamt förhandlingsunderlag mellan Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta ingår det att hyresgästernas situation ska beaktas. Detta led i förhandlingarna tar Fastighetsägarna inte hänsyn till.

ANNONS

I ljuset av de ekonomiska svårigheterna träffades under fjolåret överenskommelser om rekordhöga hyreshöjningar. Landets hyresgäster tog ett stort ansvar i 2023 års förhandlingar. Vår utgångspunkt är att bördan för kostnadskrisen måste fördelas rättvist, men i stället har Fastighetsägarna varit pådrivande för att de begärda hyreshöjningarna ska vara ännu högre i år. I Alingsås har man krävt en hyreshöjning på hela tolv procent. Med detta som utgångspunkt är det inte förvånande att det är svårt att nå en överenskommelse.

Hyresgästföreningen har gång på gång visat att vi är beredda att ingå överenskommelser som innebär att både fastighetsbolagens behov och hyresgästernas situation beaktas. I vår region (BohusÄlvsborg-Skaraborg) har vi kommit överens om ny hyra för drygt 40 000 lägenheter, både med allmännyttiga bolag och privata hyresvärdar. I Alingsås kunde vi efter medling i Hyresmarknadskommittén träffa en överenskommelse med Alingsåshem om hyresjustering för 2024. I grannkommunen Vårgårda är vi överens med Fastighetsägarna om en hyreshöjning på 5,5 procent för lägenheter med varmhyra och 4,5 procent för lägenheter med kallhyra. Vi hade varit beredda på att komma överens med Fastighetsägarna i Alingsås om liknande överenskommelser. För dem har detta däremot inte varit tillräckligt, i stället vill de ha en högre hyreshöjning än så.

Hyresgästföreningen beklagar att årets förhandlingar med Fastighetsägarna kommer att avgöras av en skiljeman. Vi tror att det hade varit bättre för alla om parterna hade kunnat komma överens i förhandlingarna. Fastighetsägarna måste klara av att ta ansvar för den svenska förhandlingsmodellen och trepartsöverenskommelsens helhet.

Magnus Elsing

Förhandlingschef, Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Linda Borg

Ordförande, Hyresgästföreningen MittVäst

LÄS MER:Skiljeman anlitas för att lösa tvisten om årets hyror

LÄS MER:Så mycket höjer Vårgårda Bostäder hyran

LÄS MER:Så mycket höjer Alingsåshem hyran

ANNONS