Att i denna tid, med låga och sjunkande skolresultat, ökande arbetslöshet och ökande kriminalitet göra neddragningar i skolan är kontraproduktivt och kommer på sikt att kosta samhället oerhört mycket och få stora konsekvenser för invånarna i hela Alingsås, skriver tre vänsterpartister. Genrebild.
Att i denna tid, med låga och sjunkande skolresultat, ökande arbetslöshet och ökande kriminalitet göra neddragningar i skolan är kontraproduktivt och kommer på sikt att kosta samhället oerhört mycket och få stora konsekvenser för invånarna i hela Alingsås, skriver tre vänsterpartister. Genrebild. Bild: Stig Hedstrom

Debatt: Kontraproduktivt att göra neddragningar i skolan

Att i denna tid, med låga och sjunkande skolresultat, ökande arbetslöshet och ökande kriminalitet göra neddragningar i skolan är kontraproduktivt och kommer på sikt att kosta samhället oerhört mycket och få stora konsekvenser för invånarna i hela Alingsås, skriver tre vänsterpartister.

ANNONS

Som alla vet är omsorg och utbildning, särskilt för unga människor, beroende av goda relationer. Så länge skolan var statlig byggdes klasstorlek på forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Lågstadiet hade maximalt 20 elever per klass, mellanstadiet 25 elever och högstadiet 30 elever. Klasser och grupper i skolan var fasta och förutsägbara. Varje klass hade ett begränsat antal lärare utifrån ålder och stadium.

Det väl fungerande systemet, med delningstal för klasstorlek vid olika ålder (och mognad) och en begränsad mängd lärare, togs bort i och med skolans kommunalisering 1991. Varje kommun skulle själv ansvara och bestämma. Politiker utan kunskap gav sig på att styra i verksamheten. Den förändringen var dålig.

ANNONS

Nu är vi här 2024, med det samhälle som är! Att i denna tid, med låga och sjunkande skolresultat, ökande arbetslöshet och ökande kriminalitet göra neddragningar i skolan är kontraproduktivt och kommer på sikt att kosta samhället oerhört mycket och få stora konsekvenser för invånarna i hela Alingsås.

Vår pessimistiska framtidsvision av nedskärningarna i skolan innebär färre elever som når gymnasiebehörighet, fler ungdomar som behöver stöd och hjälp av psykiatrin, fler ungdomar som hamnar i drogmissbruk och kriminalitet.

Naturligtvis önskar vi att vi har fel. Dessvärre vet vi att skolan som friskfaktor kräver tillräcklig mängd, utbildade och stabila vuxna som kan möta och undervisa alla barn i förskola, grundskola och gymnasium samt på fritidshem.

Gör om gör rätt! Ge skolan de ekonomiska och personella resurser som krävs.

Emily Munter

Martin Lindberg

Maria Stern

Vänsterpartiet Alingsås

ANNONS