Att unga är delaktiga, sluter upp och har kunskap om hur en demokrati fungerar är avgörande för demokratins överlevnad, skriver Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Att unga är delaktiga, sluter upp och har kunskap om hur en demokrati fungerar är avgörande för demokratins överlevnad, skriver Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bild: Felix Oppenheim

Debatt: Unga har rätt att vara med och påverka

Att unga är delaktiga, sluter upp och har kunskap om hur en demokrati fungerar är avgörande för demokratins överlevnad, skriver Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ANNONS
|

Ungdomar är experter på hur det är att vara ung i dag och har rätt att vara med och påverka, här och nu. Men de är också framtidens demokratibärare. Att unga är delaktiga, sluter upp och har kunskap om hur en demokrati fungerar är avgörande för demokratins överlevnad. Många beslut som fattas av kommun och region påverkar ungas vardag.

Ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har funnits i 20 år. Över 200 kommuner har någon gång genomfört LUPP och 100 kommuner gör det återkommande. I Västra Götalands län har nästan samtliga kommuner någon gång genomfört LUPP, flera gör det regelbundet. I Göteborgsregionen har man valt att ta ett gemensamt grepp och i fjol gjordes LUPP av tio av Göteborgsregionens kommuner. I Falköpings kommun gjordes LUPP första gången 2015 och redan 2016 fanns en organisation för ungas inflytande med ungdomsstrateg, unga kommunutvecklare och öppen ungdomsverksamhet.

ANNONS

Med hjälp av LUPP kan kommuner få insikt i hur unga har det och vad de tycker om olika saker, som fritid, skola, familj, hälsa, trygghet, arbete, samhälle och demokrati. Det är kunskap som behövs för att fatta beslut som speglar ungas levnadsvillkor, vardag och framtidsdrömmar.

LUPP möjliggör ett långsiktigt utvecklingsarbete. Som en del av LUPP-cykeln involveras ofta unga för att ge inspel till såväl tolkningen av resultaten som lämpliga åtgärder. Ett sätt att arbeta som nyttjas av flera kommuner är att anlita unga kommunutvecklare som arbetar vidare med resultaten och fungerar som en länk mellan unga och kommunens tjänstepersoner och politiker.

Enligt en ny rapport från MUCF tycker 97 procent av kommunerna som använder sig av LUPP att enkäten bidrar till att göra unga mer delaktiga. I ungefär hälften av kommunerna har LUPP bidragit till faktiska förändringar i ungdomspolitiken. Flera kommuner berättar om hur LUPP har bidragit till att ungdomsfrågor prioriterats högre i verksamheten och ökat ungas delaktighet.

Utöver att involvera unga i arbetet med LUPP finns det några saker som är betydelsefulla för att lyckas i arbetet. Som ett politiskt beslut om att återkommande genomföra LUPP och att arbetet förankras i olika förvaltningar i kommunen. Det är också viktigt att tydliggöra hur resultaten från enkäten ska tas omhand. En bra samverkan med skolan är nödvändig och det finns även vinster med att samverka externt med näringsliv och med civilsamhället.

Unga har rätt att vara med och påverka både sin egen vardag och samhällsutvecklingen. LUPP gör det möjligt.

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCFF

ANNONS