Lars Holmin (M), regionstyrelsens vice ordförande.
Lars Holmin (M), regionstyrelsens vice ordförande. Bild: Dennis Alvdén

Debatt: Vi satsar 450 miljoner kronor på ambulanssjukvården för ökad trygghet

Trots ambitiösa mål inom Västra Götalandsregionen om att nå 90 procent av de mest akuta larmen inom 20 minuter, har inställelsetiderna försämrats på senare tid. Detta är oacceptabelt och kräver kraftfulla åtgärder för att säkerställa invånarnas trygghet och välbefinnande, skriver Lars Holmin (M), regionstyrelsens vice ordförande.

ANNONS

När olyckor inträffar eller akuta medicinska tillstånd uppstår, är det ambulanssjukvården som utgör den första linjen av livräddande insatser. Snabb och effektiv ambulanssjukvård kan vara skillnaden mellan liv och död för den enskilde patienten. Trots ambitiösa mål inom Västra Götalandsregionen om att nå 90 procent av de mest akuta larmen inom 20 minuter, har inställelsetiderna försämrats på senare tid. Detta är oacceptabelt och kräver kraftfulla åtgärder för att säkerställa invånarnas trygghet och välbefinnande.

I en tid där trygghet och säkerhet är av högsta prioritet, presenterar Moderaterna en nyhet från vår budget för 2025. Trygghetssatsningen för ambulanssjukvården är en kraftfull åtgärd för att stärka livräddande insatser inom akutsjukvården. Med en satsning på 450 miljoner kronor över tre år 2025-2027, är vår ambition att säkerställa snabbare responstider och förbättra ambulanssjukvården för invånarna i Västra Götaland.

ANNONS

Ambulanssjukvården är idag likställd med en mobil akutmottagning, där patienten kan få en kvalificerad bedömning och omedelbar behandling på plats. Trygghetssatsningen fokuserar på att förstärka akutambulansen, lättvårdsambulanser för transport mellan vårdinrättningar för att avlasta akutambulansen samt bedömningsbilar.

En viktig del av trygghetssatsningen innefattar utbildning för distriktsläkare och förstärkning av bemanningen på våra akutmottagningar med målet att öka antalet undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Avgörande för att akutsjukvården ska fungera tryggt och effektivt är därför goda arbetsförhållanden och att rätt kompetens finns på akutmottagningen.

Detta initiativ är en del av vårt åtagande att förbättra och utveckla akutsjukvården i hela regionen för att möta invånarnas behov på bästa möjliga sätt. Vi inser att det krävs politiskt ledarskap och konkreta åtgärder för att säkerställa invånarnas trygghet och hälsa. Vi kan inte kompromissa när det gäller att prioritera och värna om kärnverksamheten i vår sjukvård.

Det är dags att agera för att förbättra ambulansinställelsetiderna och säkerställa att invånarna i Västra Götaland får den ambulanssjukvård de förtjänar och har rätt till.

Lars Holmin (M), regionstyrelsens vice ordförande

ANNONS