Omsorgsarbete åt de äldre och sjuka skall inte vara ”första lätta jobbet” på arbetsmarknaden, skriver KF-gruppen SD Alingsås. Arkivbild.
Omsorgsarbete åt de äldre och sjuka skall inte vara ”första lätta jobbet” på arbetsmarknaden, skriver KF-gruppen SD Alingsås. Arkivbild. Bild: Tobias Kjellberg

Den enskilda patienten hamnar lätt i kläm

Omsorgsarbete åt de äldre och sjuka skall inte vara ”första lätta jobbet” på arbetsmarknaden, skriver KF-gruppen SD Alingsås.

ANNONS
|

Det är beklagligt att läsa om Elsa och hennes kamp, för att få komma till korttidsboendet för att få den palliativa vård hon önskade. En önskan hon inte fick uppfylld.

Då det är täta skott mellan kostnadsställen, hamnar den enskilda patienten lätt i kläm. Det är svårt att veta hur länge en patient behöver palliativ vård. Vi ser gärna att det sker en mer generös bedömning. I Elsas fall visade det sig att det bara rörde sig om några veckor med palliativ vård. Det var hennes sista tid i livet, som var viktiga för henne.

Hemtjänsten och hemsjukvården har fått allvarlig kritik av IVO. En kritik som delas av många patienter. För dem är kritiken inte onyanserad och anmärkningsvärd, utan verkar stämmer väl överens med patienternas egna erfarenheter. Att då kunna välja bort en vårdform, för ett korttidsboende där man varit tidigare och känner trygghet, borde vara en självklarhet.

ANNONS

Ingen skugga skall falla på personalen. De har orimliga förväntningar på sig att utföra avancerad vård och omsorg i hemmet. Trots underbemanning, och inte sällan bristande kompetens, ger de den bästa vården de kan med de förutsättningarna de fått. Det är kommunens ansvar att rätt förutsättningar ges, genom att anställa personal med rätt kompetens, så de kan utföra en patientsäker vård.

I annonserna inför förra sommaren var kravet följande för att få jobb i hemtjänsten. 18 år, körkort, goda kunskaper i svenska språket, och goda datakunskaper. Vårdutbildning var en merit.

Omsorgsarbete åt de äldre och sjuka skall inte vara ”första lätta jobbet” på arbetsmarknaden. Som IVO påpekar är de som arbetar närmast patienten de med lägst utbildning. Vi förstår att det är svårt att rekrytera. Som sjuksköterska behöva ansvara för medicindelegering till någon som har några timmars utbildning upplevs inte lockande. Därtill näst intill omänskliga arbetsförhållanden. Stressigt, delade turer och underbemanning. Dessutom scheman som inte ger utrymme för återhämtning. Här behövs en förändring om omsorgsyrket skall bli attraktivt. Det måste kosta onödigt mycket med ständiga nyrekryteringar, sjukskrivningar och kompetensbortfall inom verksamheten. Kostnader, inte bara i pengar utan också i form av bristande patientsäkerhet.

Vi Sverigedemokrater ser gärna att våra äldre och sjuka prioriteras!

KF-gruppen SD Alingsås

LÄS MER:Jernskiegg om sitt avhopp: ”Falskhet genomsyrar politiken”

LÄS MER:SD-politikerns oväntade hyllning – till V-ledaren

ANNONS