Förbättra diabetesvården i Västra Götaland

14 november är världsdiabetesdagen. Varje år uppmärksammar vi de över 500 000 personer som lever med diabetes i Sverige idag.

ANNONS

Svenska Diabetesförbundet har därför tagit fram en helt ny rapport, som visar hur diabetesvården kan och bör utvecklas under de kommande åren. Detta gäller även för de runt 90 000 personer som lever med diabetes i Västra Götalandsregionen.

På totalen i Diabetesbarometern uppnår vi Västra Götalandsregionen idag 21 poäng ut av 46 möjliga poäng, vilket indikerar ett stort behov av insatser för att förbättra diabetesvården. Vidare visar undersökningen, att bland Svenska Diabetesförbundets medlemmar i regionen anser 26 procent att läget inom diabetesvården har försämrats jämfört med året innan pandemin. Samtidig är det positivt att 44 procent har upplevt förbättringar under samma period.

Alla som lever med diabetes behöver emellertid hjälp och stöd i vården för att hantera sin egenvård, och uppnå en bra blodsockerkontroll. Om inte sjukdomen sköts varje dag, året om, kan det leda till mycket allvarliga komplikationer och följdsjukdomar. Vi får inte missa att förebygga och behandla diabetes effektivt, eftersom det kan bli mycket kostsamt på sikt. Vi behöver hjälpas åt, så vi kan förbättra dessa resultat under den kommande mandatperioden i Västra Götalandsregionen.

Min bild är samtidigt att detta är fullt möjligt men också att det förutsätter att det investeras i vården, även i ett tufft ekonomiskt läge. Ett särskilt viktigt område, där jag ser behov av investeringar, är när det gäller förskrivningen av tekniska hjälpmedel, eftersom dessa bidrar till att personer med diabetes kan få bra blodsockerkontroll. Vidare skulle jag gärna se satsningar på ögonsjukvården, eftersom andelen som hade fått ögonbottenundersökning enligt riktlinje år 2021 låg under riksgenomsnittet i regionen. Även ytterligare satsningar på diabetessamordnare i regionen med ett mandat och möjlighet att bedriva ett kontinuerligt kvalitetsarbete, samt ge stöd till de sämst fungerande delarna av diabetesvården vore bra.

Dessa investeringar skulle bidra till bättre hälsa och livskvalitet för individen, som lever med en påfrestande kronisk sjukdom. Dessutom skulle färre behöva sjukhusbaserad vård, och färre förlora arbetsförmåga till följd av, diabeteskomplikationer. Jag är övertygad om, att detta skulle vara lönsamt på sikt för Västra Götalandsregionen.

Nu är det upp till bevis för våra nya beslutsfattare i regionen.

Kent Olaisson, ordförande Diabetesföreningen Västra Götaland

ANNONS