Andreas Karlsson (KD), Ellen Juntti (M) och Jennie Wernäng (M).
Andreas Karlsson (KD), Ellen Juntti (M) och Jennie Wernäng (M). Bild: Pressbild

Förenkla byggkraven för studentbostäder

Att kunna hitta en bostad på den ort man får en studieplats är en förutsättning för att kunna börja en ny utbildning, skriver debattörerna.

ANNONS
|

Underskottet av bostäder i Sverige är en av de större samhällsutmaningarna. Speciellt tuff är situationen för studenter. Sex av tio studerar i en stad med bostadsbrist, enligt Sveriges förenade studentkårer. Situationen är redan idag så allvarlig att flera ungdomar tvingas tacka nej till sina universitetsutbildningar på grund av att de inte hittar någonstans att bo.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen att reglerna för att bygga ska förenklas betydligt. Nu ger regeringen Boverket i uppdrag att ta fram förslag på lättnader i byggkraven för studentbostäder. Syftet är att minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer differentierat utbud på kort och lång sikt.

ANNONS

Det finns starka skäl att ha så få och enkla regler som möjligt för studenter. De efterfrågar mindre, billigare bostäder och bor i regel i dessa bostäder under kortare perioder. Nuvarande krav gör dock lägenheterna större än vad de behöver vara. Boverket ska därför föreslå lättnader i byggkraven avseende både lämplighet, tillgänglighet och användbarhet, reglerna för dags- och solljus samt skydd mot buller. Att förbättra reglerna är ett viktigt steg i att säkerställa att kostnaderna för att bygga studentbostäder hålls så låga som möjligt i en tid där kostnaderna stiger och behovet av fler studentbostäder är stort. Att kunna hitta en bostad på den ort man får en studieplats är en förutsättning för att kunna börja en ny utbildning. Det är oerhört viktigt för Sverige som kunskapsnation att det finns tillräckligt med tillgängliga studentbostäder.

Andreas Carlson (KD), infrastruktur- och bostadsminister

Ellen Juntti (M), ledamot i civilutskottet, riksdagsledamot för Västra Götalands läns västra valkrets

Jennie Wernäng (M), ledamot i civilutskottet, riksdagsledamot för Västra Götalands läns västra valkrets

LÄS MER:Lyckad nystart för Vårgårdamässan

LÄS MER:150 nya bostäder på Börjesson-tomten – ”i Alingsåsisk stil”

LÄS MER:Här är årets ljusdesigners till Lights in Alingsås 2023

ANNONS