Vi måste våga vara kreativa och långsiktiga. Det måste få vara högt i tak! Att instinktivt kritisera idéer bara för att de är djärva leder ingen vart, tycker Lars Bolminger (L) och Jens Christian Berling (L).
Vi måste våga vara kreativa och långsiktiga. Det måste få vara högt i tak! Att instinktivt kritisera idéer bara för att de är djärva leder ingen vart, tycker Lars Bolminger (L) och Jens Christian Berling (L). Bild: Filippa Eckert

Framgångsrik utveckling kräver långsiktighet

Vi lever nu i en fantastisk tid vad gäller utveckling och utmaningar. Nya möjligheter och innovativa lösningar ger oss verktyg för att forma ett hållbart samhälle med ett samlat angreppssätt för utveckling av ekonomiska, sociala och miljömässiga lösningar.

ANNONS

LÄS MER:Liberalernas förslag sågas: ”Dåligt och verklighetsfrånvänt”

LÄS MER:Liberalerna vill göra Bälinge till logistikcentrum

Det går fort. Se bara på vad som händer med digital teknik och då har vi ännu inte sett effekterna av artificiell intelligens i vår vardag. När vi säger ja till kreativa lösningar och utveckling, vet vi också att det bästa inte har hänt än. Det finns alltid en bättre metod eller ett bättre redskap.

Ett samhälle kan utvecklas genom att man putsar på det man har och accepterar att andra går fram snabbare. Att sitta och skruva på nuläget är normalt underhåll och inte innovativ utveckling. Man måste våga skissa på lösningar som ligger decennier framåt i tiden för att få ett framtida liv med bra möjligheter.

ANNONS

LÄS MER:Jätteproblem för Liberalerna, rekordlåga siffror

Utveckling måste baseras på givna fakta. Sverige kommer att växa och våra krav på god samhällsservice för alla åldrar stegras. Sverige är en liten nation, vars välstånd beror av ett expanderande näringsliv och betydande handel med andra länder. I vår närhet har vi Göteborgs hamn, där 30 procent av all export och import passerar. Med en ökande befolkning leder det till att transportvolymer för både människor och gods ökar. Den ökningen måste tas om hand av en effektiv och miljövänlig infrastruktur med användande av miljövänliga transportmedel. Det finns prognoser som visar på en femtioprocentig ökning av transportvolymen fram till 2030. Den ökningen måste tas om hand och vi borde i Alingsås se möjligheter med vårt utmärkta läge vid Västra Stambanan och E20. Annars tar någon annan av Göteborgs kranskommuner hand om tillväxten.

Vi Liberaler anser att kommunen, näringsliv, föreningar och alla alingsåsare tillsammans skall utveckla vår fina kommun och utnyttja de möjligheter Alingsås har. Då måste vi våga vara kreativa och långsiktiga. Det måste få vara högt i tak! Att instinktivt kritisera idéer bara för att de är djärva leder ingen vart.

Lars Bolminger (L)

Jens Christian Berlin (L)

ANNONS