Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Alma Tallborn

Hur skulle ett slopat alkoholmonopol påverka folkhälsan?

Kan man slopa monopolet utan att riskera att fler barn far illa och fler vuxna hamnar i ett missbruk, frågar sig debattören.

ANNONS
|

Många far illa av alkoholens skadeverkningar. Alkoholen orsakar enorma skador på den som dricker genom sjukdomar och dödsfall. Många barn far illa av alkoholen.

Detta är något som fått kampanjerna Vit jul och Torr midsommar att få liv.

Barnens röst och deras berättelser hur de mått och farit illa i sina miljöer där alkoholen varit det viktigaste. Dessa barn är inte få. Diskussionen om monopolet och Systembolaget ska finnas kvar är aktiv nu hos politikerna.

Kan man slopa monopolet utan att riskera att fler vuxna hamnar i ett missbruk? Att fler barn inte växer upp i miljöer där alkoholen tagit över och där de far illa? Kan politikerna säga att de har tillräckligt med information om detta? Att de kan garantera att ett slopat Systembolag och monopol inte kommer slå hårdare mot folkhälsan, och mot barnen?

ANNONS

Idag kostar alkoholen samhället 103 miljarder kronor, det är en ofarbar summa. I denna siffra är det barn som far illa i sina hem där alkoholen tagit över, det är våld som vuxna och barn blir utsatta för i sina hem där alkoholen varit inblandad, det är människor som dör i förtid på grund av alkoholrelaterade sjukdomar och olyckor. 2017 var antalet alkoholrelaterade vårdtillfällen 660 000 och kostnaden för sjukvården var 7,4 miljarder kronor vilket motsvarar en lönekostnad för cirka 14 500 sjuksköterskor. Det är även en stor kostnad för socialtjänsten med insatser som missbruksvård, handläggning av ekonomiskt bistånd och åtgärder för barn och unga.

I vartannat misshandelsfall är alkohol involverat. Polisen hanterar 162 000 alkoholrelaterade fall varje år.

Jag känner att politikerna inte har svaret. De vet inte hur ett slopat monopol skulle bli för barnen och för folkhälsan.

Så länge en ordentlig utredning inte gjorts på hur utvecklingen skulle bli med slopat monopol så ställer jag mig bakom att ha kvar monopolet och Systembolaget.

Fotnot: Siffrorna är hämtade från Systembolaget.

Linda Vackenklint

ANNONS