Inga-Lena Tellström har fel om frivillig dödshjälp

Inga-Lena Tellström ger en skrämmande bild av hur en utredning om frivillig dödshjälp skulle tvinga vården och läkarna att av ekonomiska skäl avsluta människors liv. Inget kunde vara mera fel rörande RTVD, föreningen för rätten till en värdig död.

ANNONS

RTVD kräver en utredning rörande frivillig dödshjälp. I till exempel USA:s delstat Oregon kan enbart vuxna människor med en nära förestående död begära att få avsluta sitt liv med att själva inta en dödlig drog efter utredning av två av varandra oberoende läkare.

Inte i något land tvingas läkare eller annan sjukvårdspersonal delta i arbetet med frivillig dödshjälp och anhöriga kan inte påverka beslutet. Uppföljning i Oregon visar att var tredje individ aldrig utnyttjar den dödliga drogen utan lättnaden, att slippa oron för ett plågsamt och ovärdigt slut av livet, gör det möjligt att leva vidare. Endast en bråkdel, 0,5 procent, 5/1000, av dödsfall i Oregon sker via frivillig dödshjälp. Tyvärr har det under senaste året kommit rapporter från både BeNeLux-länderna och Kanada om enstaka ärenden med frivillig dödshjälp, för individer med botbara sjukdomar såsom framförs i Inga-Lena Tellströms inlägg. RTVD tar avstånd från den tillämpningen av frivillig dödshjälp.

ANNONS

Det är vår förhoppning att riksdagen snarast tillsätter en utredning om frivillig dödshjälp, så att det fåtal individer där vår utmärkta palliativa vård inte förmår hjälpa, kan få det hopp och den hjälp som en frivillig dödshjälp skulle innebära. Ty frågan kvarstår - vad gör vi när den palliativa vården inte kan erbjuda mer hjälp?

Ulla Sellgren, leg. läkare och medlem i RTVD

Hans Forsslund ordförande i RTVD

LÄS MER:Pandoras ask?

ANNONS