Insändare: Apartheid motverkar inte segregation

Hur kan segregation och utanförskap motverkas genom att samhället gör skillnad på svenskar och icke-svenskar ifråga om rättigheter och skyldigheter, skriver Per Nattzén.

ANNONS
|

Svar till ”Kvalificering till välfärden för nyanlända och icke-medborgare”.

I en insändare den 16/12 pläderar äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) och Mikaela Engström, gruppledare (M) i Vårgårda kommunfullmäktige, för skärpta villkor för nyanlända samt ”icke-medborgare som redan befinner sig i Sverige” för att få tillgång till socialförsäkringar och ekonomiskt bistånd med mera, något den moderatledda regeringen också vill utreda. Detta skulle enligt de båda insändarskribenterna motverka segregation och utanförskap. Hur detta låter sig förenas med diskriminerande särbestämmelser för människor som inte har svenskt medborgarskap framgår inte. Inte heller hur ett växande skuggsamhälle skall kunna förhindras när fler ställs utanför sociala skyddsnät.

ANNONS

AT och ME skriver avslutningsvis att de vill återupprätta ”det gamla svenska samhällskontraktet; gör din plikt, kräv din rätt – i den ordningen”. Hur kan segregation och utanförskap motverkas genom att samhället gör skillnad på svenskar och icke-svenskar ifråga om rättigheter och skyldigheter? Ett samhälle som överger likabehandlingsprinciper gentemot sina invånare bäddar för motsatsen. Apartheid hör hemma på historiens sophög.

Per Nattzén

LÄS MER:Insändare: Kvalificering till välfärden för nyanlända och icke-medborgare

ANNONS