Insändare: Kommunen behöver en EU-samordnare

En EU-samordnare skulle gynna alla i kommunen och de kommuner, som har denna tjänst, har utvecklats mycket under åren, skriver AM Alströmer.

ANNONS
|

Det finns ett stort behov av en EU-samordnare i vår kommun. Denna tjänst skall kunna informera var man kan som privatperson, föreningsengagerad eller företagare söka medel till olika projekt och inte bara externa medel, bland annat från EU. Som privatperson känner man inte alltid till alla ställen var man kan söka externa medel. Denna kunskap skall en EU-samordnare ha och hjälpa kommuninvånare, när det finns ett behov av utveckling. Tjänsten kanske kan till och med finansiera sig själv.

Medel finns att söka hos bland annat olika stiftelser och fonder, regionen, kultur-, minnes-, vetenskaps- och understödsfonder, Riksantikvarieämbetet, Framtidens kultur, Allmänna arvsfonden, Västarvet och inte minst EU:s alla olika fonder – ja, listan är mycket lång…

ANNONS

I grannkommunen Essunga fick vi på kommunen en hel del externa resurser till olika utvecklingsprojekt. Genom till exempel Leader gavs marknadsföringsmedel till bland annat foldrar, guidade studieresor och skyltar på broar över ån Nossan, som går som ett blått band från Nosse källa till Vänern. Kommunen utvecklade också ”Retro Nossebro”, som sedan övergick till den populära turistiska vägen 190 ”Retrovägen”, som går igenom hela Västergötland, skyltar till historiska sevärdheter, utvecklade delar av den gamla handelsvägen Lödöse-Skara - mellan Nossebro och Skara - med kartor, skyltar, foldrar. Hembygdsföreningar fick tips på var man kunde söka medel till nya halmtak.

I vår kommun kom ”Mjörn”-skylten upp i Brobacka tack vare externa medel. Tips har också lämnats till författare på var man kan söka bidrag till tryckning av böcker – detta var några av många exempel på hur man kan söka och få externa medel.

Vår kommun ingår bland annat i Leaderområdet Göta älv, till vilket vi betalar drygt 1,5 miljoner totalt, cirka 313 000 kronor årligen under fem år. Förra Leaderperioden betalade vi ganska mycket pengar men ingen ansökan skickades in från kommunen (om jag inte är fel underrättad) och vi gick miste om en hel del pengar. Kommunen kontaktades för ett par år sedan i detta ärende och fick till svar att det är varje förvaltnings ansvar att söka externa pengar…

Bidrag skulle också kunna sökas till cykelvägen till Brobacka - så att den äntligen blir färdigställd - med fortsättning runt sjön Mjörn… Jag blir därför något undrande varje gång jag läser om att det inte finns pengar.

Vikten av en EU-samordnare skulle gynna alla i kommunen och de kommuner, som har denna tjänst, har utvecklats mycket under åren.

AM Alströmer

bl a fd EU-samordnare i Essunga kommun

ANNONS