Socialdemokraterna tar inte det ekonomiska läget på tillräckligt stort allvar, skriver Stefan Svensson (KD).
Socialdemokraterna tar inte det ekonomiska läget på tillräckligt stort allvar, skriver Stefan Svensson (KD). Bild: Stefan Bennhage

Insändare: Socialdemokraternas löfte om en köfri vård alltmer avlägset

Siffrorna visar vikten av att nuvarande struktur och arbetssätt i sjukvården ses över så att produktiviteten och effektiviteten ökar. Likaså behöver fler externa utförare användas för att korta oacceptabelt långa vårdköer, skriver Stefan Svensson (KD), regionråd.

ANNONS
|

I Västra Götalandsregionen (VGR) låter Socialdemokraterna, som ingår i styret, underskotten öka vilket lett till en miljardrullning som inte är acceptabel. Och trots att det jobbar fler inom hälso- och sjukvården än någonsin tidigare fortsätter köerna att växa.

Nyligen presenterades Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2023. Det är en dyster läsning. Resultatet landar på minus 2,6 miljarder. Och det är tyvärr ingen överraskning. Allt sedan den rödgröna regionledningen tog över ledningen har budgetar med kraftiga miljardunderskott drivits igenom.

Över längre tid har antalet anställda inom vården ökat stadigt. 2023 hade regionen 38 323 nettoårsarbetare inom hälso- och sjukvården. Det är en ökning med över en procent jämfört med året innan.

ANNONS

Samtidigt har tillgängligheten till specialiserad vård generellt sett försämrats under året. I december var andelen patienter som väntat mer än 90 dagar på första besök 36 procent. Det är en försämring med fem procentenheter jämfört med december 2022. Andelen som väntat mer än 90 dagar på operation eller behandling har ökat från 34 till 42 procent under perioden.

Siffrorna visar vikten av att nuvarande struktur och arbetssätt i sjukvården ses över så att produktiviteten och effektiviteten ökar. Likaså behöver fler externa utförare användas för att korta oacceptabelt långa vårdköer.

Socialdemokraterna tar inte det ekonomiska läget på tillräckligt stort allvar. Under det senaste regionfullmäktigesammanträdet fattades beslut om fördelning av de 990 miljoner kronor som regeringen beslutat om till VGR. Det räckte inte för Socialdemokraterna. Vid sidan av regeringens tillskott valde den rödgröna ledningen att återigen driva igenom en ofinansierad satsning. Denna gång på 1 000 miljoner kronor som sjukhusstyrelserna ska tillåtas gå i underskott med utan återbetalningskrav.

Att gång efter annan skriva av underskotten och lägga underfinansierade budgetar är ohållbart. En sådan politik försvagar både förutsättningarna att reda ut de ekonomiska påfrestningarna inom en snar framtid och möjligheterna att bedriva en god vård kommande år. Det riskerar att undergräva det arbete som pågår på sjukhusförvaltningarna för att uppnå en budget i balans.

Det behövs långsiktiga perspektiv för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det förutsätter att det finns ansvarstagande från politiskt håll. Socialdemokraterna i VGR lever inte upp till detta.

Stefan Svensson (KD)

Regionråd

LÄS MER:Sjukhusen i Västra Götaland får en miljard kronor extra

ANNONS