Genrebild.
Genrebild. Bild: Susanne Hjalber

Insändare: Vi delar oron om skolan

Alingsås kommun har som uttalad ambition att erbjuda en av landets bästa utbildningar. Samtidigt kan vi konstatera att vår kommun tillhör den fjärdedel av landets kommuner som lägger minst pengar på skolan, skriver debattörerna.

ANNONS

Den svenska skolan står mitt i en kostnadskris där den borgerliga regeringen inte satsat tillräckligt på statsbidrag för att kompensera för ökade utgifter. Man fortsätter även med privatiseringsexperimentet där marknadsstyrningen av det svenska skolväsendet urholkar välfärdens finansiering.

Skolpersonalen i Alingsås kommun har i dagarna fått besked om att verksamheterna behöver vidta åtgärder för att hålla sig till budget. Vi vet att såväl chefer som personal redan kämpar med låg bemanning och tuff arbetsmiljö. Att då få beskedet att dra ner på visstidsanställningar och vikarier skapar givetvis oro. En oro som vi socialdemokrater delar och därför vill vi lyfta vad vi som socialdemokrater i opposition ser behöver göras för att förbättra skolornas förutsättningar.

ANNONS

Alingsås kommun har som uttalad ambition att erbjuda en av landets bästa utbildningar. Samtidigt kan vi konstatera att vår kommun tillhör den fjärdedel av landets kommuner som lägger minst pengar på skolan. Även jämfört med liknande kommuner så lägger vi sammantaget mindre resurser. Självfallet så ska vi alltid bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och mer resurser medför inte per automatik högre kvalitet – men vi kan inte heller blunda för det uppenbara: ska vi bli bland de bästa i landet så kan vi inte vara bland de kommuner som satsar allra minst. Här återstår mycket att förbättra. En del av lösningen handlar om att frigöra mer pengar genom att få ner skolans lokalkostnader; en av våra största kostnadsposter och där vi också sticker ut i jämförelse med andra kommuner.

Att säkerställa den långsiktiga finansieringen av vår välfärd ser vi socialdemokrater som vår främsta uppgift. Att kunna frigöra mer resurser inom hela kommunorganisationen och omfördela dem till just välfärden är helt avgörande för att lyckas med det. Vi har också genom vår överenskommelse med det borgerliga minoritetsstyret äntligen satt stopp för den vanvettiga privatiseringsvåg som tidigare svallat högt även i Alingsås. Ett beslut som på sikt kommer stärka våra möjligheter att rusta vår gemensamma välfärd ännu starkare.

Vi politiker måste förhålla oss till en ekonomisk verklighet. Vi har inte obegränsade resurser och vi kan inte heller agera som om vi hade det. När kommunen behöver skjuta till pengar för att täcka ett underskott i de kommunala skolorna tvingas man samtidigt enligt skollagen betala motsvarande andel till de privata friskolorna. Oavsett om de gått med underskott eller ej och utan att för den delen ha insyn i deras ekonomi. Förra året handlade det om fyra miljoner kronor. Detta är konsekvensen av den borgerliga marknadsstyrningen av svensk skola.

Som lokalpolitiker i Alingsås gör vi vad vi kan men det är uppenbart att även staten måste ta ett större ansvar för den välfärd som levereras på kommunal nivå. Utökade statsbidrag är helt avgörande kommande år. På riksnivå har Socialdemokraterna också lagt förslag om att indexera och därmed inflationssäkra statsbidragen till kommunerna vilket skulle göra stor nytta för den kommunala välfärden. Här måste den borgerliga regeringen agera.

Anton César (S), vice ordförande Alingsås barn- och ungdomsnämnd

Annika Olofsson (S), ledamot Alingsås barn- och ungdomsnämnd

Anders Julin (S), ledamot Alingsås barn- och ungdomsnämnd

Thomas Ludvigsson (S), ledamot Alingsås barn- och ungdomsnämnd

Jenny Helgesson (S), ersättare Alingsås barn- och ungdomsnämnd

Dimitrios Diamantopoulos (S), ersättare Alingsås barn- och ungdomsnämnd

Sandra Christoph (S), ersättare Alingsås barn- och ungdomsnämnd

LÄS MER:Chockbeskedet: 50 tjänster inom skolan kan försvinna

LÄS MER:Insändare: Låt inte pengar gå före barnens trygghet

ANNONS