Insändare: Vi vänder oss mot krigshets och upprustning

När alla riksdagens partier sluter upp bakom försvarsmaktens bild av läget, vänder vi i Kommunistiska Partiet oss emot krigshets och upprustning, skriver Elsa-Lena Åström.

ANNONS
|

Frågan är om vi ska låta oss duperas till att acceptera ett nytt världskrig?

På Folk och Försvars konferens i Sälen, utropade civilförsvarsministern ”Det kan bli krig i Sverige!” och överbefälhavaren hävdade att alla svenskar mentalt måste förbereda sig för krig. Andra politiker och okritiska journalister stämde in i skrämselkören, utan att kräva bevis som visar att hoten mot Sverige har blivit så påtagliga att alla måste vidta åtgärder.

Att utspelen inte handlar om att stärka Sveriges försvar, framgår av att statsminister Ulf Kristersson vill skicka 1 000 svenska soldater till Lettland. Soldater som ska ställas under kanadensisk ledning i Natos styrkor.

ANNONS

Det handlar om att svensk militärmakt ska anpassas till att bli en del av Natos trupper, där svenska soldater ska försvara USA:s och EU:s intressen, var helst i värden deras intressen hotas. Därför har anslagen till militären fördubblats på två år. På välfärdens bekostnad!

Utan förbehåll mot att placera kärnvapen på svensk mark, har regering skrivit ett avtal med USA om att upplåta 17 regementen, där USA ska få lagra krigsmaterial och stationera soldater, som inte ens ska lyda under svensk lag. Utan att vara medlem i Nato är Sveriges därmed ansluten till USA:s krigsmakt och underställd överbefälhavaren president Biden. Innan året är slut kan vi vara underställda Donald Trump.

Som Natomedlem kommer Sverige att dras in om det blir krig mellan USA och Ryssland eller Kina. Så – visst finns det en ökad krigsrisk! Men det är svenska politiker som drivit in oss i ett allt allvarligare läge, inte Rysslands angreppskrig på Ukraina.

När alla riksdagens partier sluter upp bakom försvarsmaktens bild av läget, vänder vi i Kommunistiska Partiet oss emot krigshets och upprustning. När Ulf Kristersson hävdar att ”Ytterst handlar det om att med vapen i hand, och med livet som insats, försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva” – då frågar vi ”Vilka värderingar”?

Värderingar om en välfärd som omfattar alla? Ett solidariskt samhälle där sjukvården fungerar, bostäder byggs, skolan och klimatåtgärderna får mer resurser? Som inriktar sig på fred och samarbete i stället för på krig och konkurrens?

Vår uppmaning är: Slut upp bakom sjukvårdpersonalens protester på Alingsås lasarett, lärarnas protester i Sollebrunn och hyresgästernas protester mot allt högre hyror och trångboddhet. Kräv mer resurser till välfärd, istället för till upprustning av offensiva stridskrafter. Annars finns snart inga värden kvar att försvara!

Elsa-Lena Åström, Kommunistiska Partiet

LÄS MER:Så rustar AT:s kommuner sina krigsorganisationer

LÄS MER:Insändare: Skräm inte upp folk i onödan

LÄS MER:Insändare: Nato-samarbetet ökar krigsrisken

ANNONS