Vi kommer inte att märka den fulla effekten av stora barngrupper inom förskoleverksamheten innan det är för sent, skriver Martin Lindberg och Maria Stern, Vänsterpartiet.
Vi kommer inte att märka den fulla effekten av stora barngrupper inom förskoleverksamheten innan det är för sent, skriver Martin Lindberg och Maria Stern, Vänsterpartiet. Bild: Ola Folkesson

Insändare: Viktigt att följa Skolverkets rekommendationer om barngrupper

Vi kommer inte att märka den fulla effekten av stora barngrupper inom förskoleverksamheten innan det är för sent, skriver Martin Lindberg och Maria Stern, Vänsterpartiet.

ANNONS
|

Det som händer i hem och i förskola de första sex åren har avgörande betydelse för våra barns möjlighet att nå gymnasieexamen visar aktuell forskning (Anna Tebelius Bodin).

Ordförrådet utvecklas i takt med barnets önskan att kommunicera och den vuxnes förmåga att svara på barnets språkliga behov. Tankeverksamheten ökar och känsloregistret blir större när ordförrådet utökas.

Barn som växer upp i språkfattiga miljöer är beroende av en väl fungerande förskola för sin språkliga utveckling. Förskolegrupperna behöver vara små och personalstyrkan behöver vara utbildad, samt fastanställd. Eftersom språkutveckling gynnas av delad uppmärksamhet, som sker vid exempelvis bokläsning, behöver grupperna vara så små att det är möjligt att läsa böcker tillsammans. Bokläsning och aktiviteter tillsammans ger gemensamma upplevelser som uppmuntrar till samtal och kommunikation, på så sätt ökar barnens ordförråd.

ANNONS

Vid sex års ålder är variationen av barns ordförråd stort. Hos några sexåringar är det aktiva ordförrådet bara 2 000 ord, men hos andra är det 8 000 ord. Barn med litet ordförråd har inte tillräcklig språklig progression fram till gymnasietiden, utan har då endast ett ordförråd på 15 000 ord. Det räcker inte, det blir ingen gymnasieexamen för den ordfattige eleven.

För att klara gymnasiet och nå gymnasieexamen behövs ett aktivt ordförråd på 50 000 ord. Dit når den sexåring som kan minst 5 000 ord.

För framtidens skull är det uppenbart viktigt att Alingsås kommun följer Skolverkets rekommendationer angående gruppstorlek i förskolan (6-12 för barn i åldern 1-3 år respektive 9-15 för barn i åldern 4-5 år).

Förskolan kan spela en avgörande roll för att främja barnens språkutveckling. Vi kommer inte att märka den fulla effekten av stora barngrupper inom förskoleverksamheten innan det är för sent. Om Alingsås kommun följer Skolverkets rekommendationer angående gruppstorlek i förskolan, ges alla barn förutsättningar till god språklig utveckling och därmed möjlighet att klara sin studier och nå gymnasieexamen.

Martin Lindberg och Maria Stern

Vänsterpartiet Alingsås

ANNONS