Inte sant att lägre bränsleskatt ökar CO2-utsläppen

Att ett lägre bensin och dieselpris eller en lägre bränsleskatt skulle bidra till ökade CO2-utsläpp, är svårt att förstå.

ANNONS

En stor del av dagens CO2-utsläpp kommer och är från ”nyttoanvändning” av fordon. Det finns de som är beroende av bilen, då inget annat alternativ finns för att ta sig till och från arbetet. Lantbruk och åkerinäring använder sina fordon i samhällsnyttig tjänst. Att detta skulle bidra till ökade CO2-utsläpp vid ett lägre bränslepris, är obegripligt.

För att minska CO2-utsläppen är en produktionsökning av inhemsk biobränsle nödvändig. Denna kunde varit i full produktion om politisk framförhållning funnits, istället för som nu, att tvingas till import av ungefär 85 procent av allt biodrivmedel, som dessutom bidrar till högt bränslepris och stora onödiga CO2-utsläpp.

ANNONS

Sverige har dessutom en unik möjlighet att bli självförsörjande av förnybara drivmedel av restprodukter från svenska skogs- och lantbruk. I sammanhanget kan nämna att CO2-utsläpp är globala och Sverige står för omkring 0,18 procent av världens totala CO2-utsläpp.

Resultatet av en oansvarig förd politik, har bränsle- och elpriser skjutits i höjden och dagligvaror blivit dyrare. Av detta har en av Sveriges största livsmedelsdistributör uppmanat åkerier att sluta tanka förnyelsebar diesel, för att få ett lägre pris på dagligvaror till sina konsumenter. Det är naturligtvis inte rimligt att som miljömedveten, betala 4 kronor mer per liter vid användning av miljödiesel.

Det är också svårt att förstå att reduktionsplikten på dieselbränsle är högre i Sverige än övriga EU-länder. Detta bidar också till onödigt högt dieselpris. Vi brukar i övriga frågor följa EU, men som synes inte när det gäller reduktionsplikt.

Boo Nilsson

ANNONS