Krångla inte till det för den svenska arbetsmarknaden

Rubrikerna haglar om brist på undersköterskor och sjuksköterskor på sjukhus och äldreboenden, och näringslivet har svårt att hitta rätt personer att anställa. Men i stället för att driva en arbetsmarknadspolitik som ser till att fler kommer i arbete och att företag kan växa, höjer regeringen nu arbetsgivaravgiften och försvårar rekryteringen av internationell kompetens, skriver fyra centerpartister.

ANNONS
|

För att arbetskraftsinvandra till Sverige behöver du idag ha kollektivavtalsenlig lön. Även i Norge och Finland är det grundkravet idag. Men med Tidöpartiernas nya förslag, med stöd av Socialdemokraterna, ska man nu i stället för kollektivavtalsenlig lön tjäna minst Sveriges medianlön på 33 200 kr. Förutom att regeringen går in och bryter den praxis som finns att lönesättningen sköts av arbetsmarknadens parter, så nästintill tredubblar de lägstanivån.

Vårt samhälle tjänar på att vara ett välkomnande land som attraherar arbetskraft till olika sektorer. Många av våra företag är helt beroende av att ha tillgång till rätt kompetens för att kunna konkurrera, och därmed behålla och utveckla sitt företag i Sverige.

ANNONS

Inom sjukvården i Västra Götalandsregionen är det cirka 60 medarbetare från tredje land som antingen är sjuksköterskor eller läkare som skulle förlora sitt arbetstillstånd. Dessa arbetar i regel för att få sina svenska licenser och skriver samtidigt prov på lärosäten. Att göra sig av med dessa kompetenta medborgare drabbar bara patienterna i vården.

Men det är inte bara sjukvården som är beroende av kvalificerad arbetskraftsinvandring för att klara sina rekryteringar. Andra branscher så som den tillverkande industrin, jord- och skogsbruk, besöksnäring och hotell och restaurang kommer drabbas hårt av det föreslagna lönekravet. Det sker samtidigt som den sänkning av arbetsgivargifterna för unga som Centerpartiet drev igenom under förra mandatperioden löper ut i april. På en och samma gång blir det betydligt dyrare att anställa utländsk arbetskraft och att anställa unga personer från Sverige. Det här är i en tid då svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur, och företag och offentliga verksamheter redan är hårt pressade.

Vi i politiken måste se till att skapa förutsättningar för företag och andra verksamheter att lyckas. Inte sätta upp hinder. Sverige har bland världens högsta skatter på anställning. Det tycker vi är fel. Det måste bli billigare och enklare att anställa, och för unga att ta ett första steg in i arbetsmarknaden. Det är så fler jobb skapas.

Cecilia Andersson (C), Borås, regionråd

Aida Karimli (C), Ale, vice ordförande i miljö- och regionutvecklingsnämnden VGR

AnnaSara Perslow (C), Göteborg, vice ordförande i styrelsen för folkhögskolorna VGR

Peter Heie (C), Strömstad, vice ordförande i styrelsen för naturbruk (c)

LÄS MER:”Stora skor att fylla” – han föreslås efterträda Annie Lööf

LÄS MER:Kihlström (KD) om migrationen: ”Vi behöver en åtstramning”

LÄS MER:Centerpartiet vill utöka satsningen på Bjärkehallen

ANNONS