Krävs fler spår mellan Göteborg och Alingsås

Den 11december ändrades tågtidtabellerna över hela landet. Inför ändringen lät Västtrafik meddela att vissa stationer längs sträckan Göteborg - Alingsås får färre avgångar på grund av trängsel på spåren.

ANNONS
|

Det är knappast förvånande. Sträckan var den enda dubbelspåriga i hela landet där det rådde kapacitetsbrist även under pandemin när folk uppmanades att inte resa kollektivt. Det är uppenbart att de två spår som färdigställdes 1916 inte längre räcker till och att det krävs fler spår mellan Göteborg och Alingsås.

Under valrörelsen utlovade den dåvarande oppositionen stora infrastrukturinvesteringar och underhållssatsningar över hela landet. Västsverige gick inte lottlöst utan utlovades ytterligare ett dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. Allt skulle finansieras med pengar från de nya stambanorna som skulle stoppas och som Göteborg – Borås är en del av. Därefter har en reträtt påbörjats. Den enskilt dyraste etappen av nya stambanor, Ostlänken, ska byggas och vips är två tredjedelar av de pengar som skulle frigöras borta. Risken är nu överhängande att varken Göteborg – Borås eller Göteborg – Alingsås genomförs enligt tidigare löften och planer. Det vore synnerligen olyckligt och skulle inte enbart påverka oss i Västsverige utan personer och företag i hela landet.

ANNONS

Trafikverket har konstaterat att det behövs ytterligare ett dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås även om nya stambanor byggs. De konstaterar också att utan nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö måste Västra- och Södra stambanan byggas ut i sin helhet till samma kostnad men avsevärt lägre samhällsnytta än nya stambanor. Det går alltså inte att ställa de två sträckorna Göteborg – Alingsås/Borås mot varandra, båda behövs, för det regionala resandet och som nödvändiga delar i ett sammanhängande järnvägssystem där de kompletterar och avlastar varandra.

Västsverige har förutsättningar att bli dragloket i svensk ekonomi. Här görs enorma investeringar i forskning och utveckling, i ny teknik och i nya fabriker för elflygplan och batterier. Men det duger inte att dragloket kör på Sveriges sämsta järnväg och på Sveriges högst belastade dubbelspår. Regeringen måste satsa både på ny järnväg mellan Göteborg och Borås och ytterligare ett dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås.

Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren

Markus Ottemark, ansvarig infrastruktur, Västsvenska Handelskammaren

.

ANNONS