Att vara ute i naturen ökar välmåendet, motverkar psykisk ohälsa och minskar stress, visar forskning. Trots det är allt färre barn i Västra Götaland regelbundet ute i skog och mark, skriver debattörerna. Arkivbild.
Att vara ute i naturen ökar välmåendet, motverkar psykisk ohälsa och minskar stress, visar forskning. Trots det är allt färre barn i Västra Götaland regelbundet ute i skog och mark, skriver debattörerna. Arkivbild. Bild: Andreas Olsson

Låt barnen komma ut i naturen i sommar

Att vara ute i naturen ökar välmåendet, motverkar psykisk ohälsa och minskar stress, visar forskning. Trots det är allt färre barn i Västra Götaland regelbundet ute i skog och mark. Här är fem tips på sommarutflykter som kan bidra till en bättre hälsa för Västra Götalands barn, skriver Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung tillsammans med företrädare för Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen.

ANNONS
|

Andelen barn i Sverige som är ute i naturen varje dag har minskat kraftigt de senaste decennierna, från 78 procent 2003 till 49 procent 2019. Barn med utländska föräldrar och barn som bor trångt vistas mer sällan i grönområden än andra barn. Utbildningsnivå har också betydelse för hur ofta barn är i grönområden. Flickor är mer sällan i grönområden om deras föräldrar bara har grundskoleutbildning, en skillnad som inte syns på samma sätt bland pojkar.

I Västra Götaland har nästan samtliga barn grönområden inom gångavstånd, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Trots det har andelen barn i Västra Götaland som vistas i ett grönområde minst en gång i veckan sjunkit med närmare åtta procentenheter (från 91,9 procent av barnen 2011 till 84,1 procent 2019).

ANNONS

Det här är en oroande trend, eftersom den riskerar att ytterligare förvärra de hälsoklyftor vi sett växa fram de senaste åren. Särskilt allvarligt är det när vi ser dem redan hos barn, eftersom det riskerar att cementera ojämlikheter. Studier visar att barn som får tidig kontakt med naturen tycks behålla den som vuxna, vilket kan gynna hälsan på både kort och lång sikt.

Ny forskning har de senaste åren visat att vi underskattat betydelsen av rörelse i vardagen – det vill säga all den rörelse som inte är träning. Att vara ute i naturen kan leda till minskad stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk och fysisk hälsa, enligt Folkhälsomyndigheten.

Här kommer sex tips på roliga sommarutflykter för både barn och vuxna i Västra Götaland:

  • Ät middag i skogen (ta med dig allt skräp efter måltiden)
  • Testa en vandringsled
  • Paddla kanot
  • Tälta i skogen
  • Bygg en koja (enligt vad allemansrätten säger)
  • Testa en aktivitet arrangerad av din närmaste lokala friluftsorganisation

Sverige är ett av de länder där befolkningen är som mest stillasittande. Vi tillbringar 70 procent av vår vakna tid sittande eller liggande. Endast var tionde 15-årig flicka är fysiskt aktiv en timme om dagen enligt rekommendationerna. Det här är en utveckling som vi måste hjälpas åt bryta. Genom att se till att barn och unga i Västra Götaland kommer ut i naturen i sommar kan du göra ett viktigt bidrag för att vända trenden – och samtidigt ha roligt tillsammans!

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Kristina Ljungros, generalsekreterare, Friluftsfrämjandet

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen

LÄS MER:Stor guide – Här kan du bada i Lerums kommun

LÄS MER:Ny EU-lag skapar oro bland lantbrukare

LÄS MER:Ett friluftslyft skulle stärka folkhälsan i Västra Götaland

ANNONS