Bassängträning för reumatiker.
Bassängträning för reumatiker. Bild: Marita Adamsson

Magplask i kommunernas bassängbad

Reumatikerförbundet har tagit tempen i landets simbassänger genom att fråga föreningar och distrikt om hur det ser ut med möjligheterna till träning.

ANNONS
|

De svar som hittills har kommit in visar att det finns allvarliga hot om att verksamheter ska läggas ned, men att aktiva föreningar också vill och kan försvara sin varmvattenträning. Det har resulterat i kampanjen Bassängupproret.

En liknande kartläggning i februari 2020 visade att kommuner och regioner stängt bassängverksamheten eller försämrat tillgången till varmvattenträning på 18 platser i Sverige under de senaste två åren. Kartläggningar dessförinnan, 2015 och tidigare, pekade åt samma håll; möjligheterna till träning har minskat.

I nästan alla fall har nedstängningen av varmvattenbassänger i Sverige motiverats med kostnader kopplade till bassängernas renoveringsbehov. Många badanläggningar som byggdes på 50-, 60- och 70-talet måste renoveras och genom att likställa effekten och nyttan av varmvattenträning med annan träning väljer regionen rehabiliteringsformer som kostar mindre ur driftsynpunkt. Men här har vi på Reumatikerförbundet ett viktigt budskap; våra grupper kan inte välja träningsform på samma sätt som andra! För människor med reumatisk sjukdom kan träning i varmvattenbassäng vara den enda träningsform som är möjlig på grund av smärtor och värk.

ANNONS

Ansvariga i regioner och kommuner som planerar att lägga ned verksamheterna; tänk om och gör rätt.

Lotta Håkansson Reumatikerförbundets ordförande

Monica Nordh Halldén Reumatikerdistriktet Älvsborgs ordförande

Marita Ennerdal Reumatikerförening Alingsås ordförande

ANNONS