Oduglig app för kommunens framtida planering

Kommunen slänger pengar i sjön, menar debattören.

ANNONS
|

Vi är några stycken som testat den app som kommunen propagerar för om resvanor och stöd för framtida trafikåtgärder. Den är fullständigt meningslös och ger fel underlag och kräver stor egen insats i tid.

Gör man tio aktiva förflyttningar per dag blir tiden däremellan åsatt ett frågetecken. Dom måste tas bort för att få registreringen accepterad. Dom måste tas bort /döpas om en i taget. Kör man bil i kötid med låg genomsnittshastighet, 15-20 km, registreras det som cykling. Likadant om man löptränar i högt tempo - måste då döpas om manuellt. När man gjort alla rättningar/åtgärder som krävs så kan man se mitt rapporterade dagsresultat. När man sedan kollar efter fyra dagar visar ingen dag någon registrerad aktivitet utom sista dagen. Även ett par grannar har gett upp och liksom jag tagit bort appen. Den kräver alldeles för mycket egen tid och ger osanna eller inga resultat. Och vad har pendling till Göteborg eller Vårgårda att göra med kommunens framtida trafikplanering? Appen visar ofta heller inte vilken väg man förflyttat sej - bara ett rakt streck mellan start och målpunkt på en aktivitet mellan frågetecknen. Sträckor man gått redovisas ofta med rätt sträckning men med ett antal avbrott.

ANNONS

Det resultat kommunen kan räkna med att få ut av denna app är hur ett antal/ fåtal teknikfreakar förflyttar sej,- men dom använder säkert andra aktivitetsappar. Helt bortkastat.

Det vore intressant att få veta hur mycket pengar kommunen lägger på denna apptjänst och folderutskick till alla innevånare. Kommunen har blivit grundlurade och slänger pengar i sjön. Ser fram emot kommunens kommande redovisning om alingsåsarnas resemönster grundat på appens insamlade data.

Normalbegåvat datakunnig

LÄS MER:Nu ska alingsåsarnas resvanor kartläggas med ny app

LÄS MER:Alingsåspolitikern Marcus Wallin (V) pudlar efter uppmärksammad tweet

ANNONS