Samhällsbyggnadsnämnden är vuxenvarianten av Hela havet stormar

Det händer saker i alingsåspolitiken. Bråket mellan allianspartierna har knappt klingat av förrän nya strider spelas upp inför öppen ridå. I samhällsbyggnadsnämnden pågår vuxenvarianten av leken Hela havet stormar.

ANNONS
|

När ”lekledarna” Simon Waern (S) och Daniel Filipsson (M) säger ifrån, så gäller det för nämndsledamöterna att snabbt hitta en ledig stol. Hittar man ingen plats att sitta på, får man lämna nämnden. Det drabbade Socialdemokraternas ledamöter och det var partivännen Waern som drog bort deras stolar.

Ledamöterna Karin Schagerlind (M) och Boris Jernskiegg (SD) har valt att hoppa av. I fjol avgick nämndens ordförande Karl-Johan Karlsson (C), då han fick nytt jobb. Efterträdaren Leif Åkerblad (C) hann knappt sitta in sig innan han lämnade in sin avsägelse.

Vice ordförande Bo Olsson tvingades bort av sina egna. Han blev så upprörd över behandlingen att han lämnar politiken och Socialdemokraterna. Han skräder inte orden när han sågar den lokala partistyrelsen och Simon Waern, som han tycker agerat odemokratiskt och maktfullkomligt.

ANNONS

Bo Olsson är också kritisk till att de nya ledamöterna i nämnden sagt att de ska följa professionen. ”Om vi aldrig skulle ha någon annan uppfattning än förvaltningen, vad är då vår roll?” I detta har han helt rätt, så länge nämnden håller sig till gällande lagar och regler.

Det är Lövekulleärendet, som likt en jordbävning har skakat om samhällsbyggnadsnämnden. Det pågår en granskning av ärendet hos länsstyrelsen och polisen, för att se om det förekommit några felaktigheter. Har svårt att se att polisen gör annat än lägger ned ärendet. Däremot tror jag att länsstyrelsen har synpunkter på kommunens agerande, att det strider mot gällande detaljplan.

Som före detta Herrljungabo har jag förståelse för de människor som värnar om Orraholmens friluftsområde och inte vill att kommunen avverkar en massa träd i området. För Herrljungaborna är Orraholmen en tätortsnära oas, som ligger dem varmt om hjärtat.

Kommunfullmäktige enades i april i fjol om formuleringen, ”…till dess att en ny skogsbruksplan är på plats ska största möjliga hänsyn tas till kommunens rekreationsområden och alla åtgärder ska ske i dialog med civilsamhället…”. Men nu har tekniska nämndens ordförande och gata- och parkchefen tecknat avtal om avverkning, utan att informera nämnden. Jag tycker agerandet är provocerande och okänsligt. Det har retat upp både politiker och allmänhet och lett fram till att Socialdemokraterna och Centerpartiet skrivit motioner för att bringa klarhet i Orraholmsfrågan.

ANNONS